Jesteś tutaj

Dzień Pracownika Służb Komunalnych


Dzień Pracownika Służb Komunalnych co roku obchodzony jest 10 maja.  Tegoroczne obchody tego święta uświetniła wizyta Wicewojewody Małopolskiego - Piotra Ćwika, który wręczył złote medale za długoletnią służbę pracownikom Olkuskich Wodociagów przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Olkuskie Wodociągi, posiadają już ponad 60-cio letnie doświadczenie branżowe. Zajmują się produkcją, uzdatnianiem i dostarczaniem wody do ponad 80 tys. mieszkańców. Obszarem działalności Spółki jest Miasto i Gmina Olkusz, Miasto Bukowno, Gmina Klucze oraz Gmina Bolesław. Obecnie Przedsiębiorstwo to nowocześnie zarządzana spółka prawa handlowego. Nadrzędnym celem Firmy jest jego ciągły rozwój, poprawa standardów świadczonych usług oraz unowocześnianie eksploatowanej infrastruktury technicznej. Eksploatuje ponad 695 km sieci wodociągowej oraz 180 km sieci kanalizacyjnej. Kładzie szczególny nacisk na jakość usług, dotrzymywanie norm i rozbudowę infrastruktury wod-kan. Potrzeby w tym zakresie zostały zbilansowane i najważniejsze z nich ujęto w ramy przedsięwzięcia pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” realizowanego przez Spółkę w latach 2011-2016.

Sześcioro pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. w Olkuszu odznaczonych zostało złotymi medalami za długoletnią służbę nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczyste wręczenie odbyło w Dniu Pracowników Służb Komunalnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

Uhonorowani pracownicy:

Małgorzata Bienias - Główny Księgowy,

Barbara Ziaja - pracownik Wydziału ds. Osobowych - Biuro Zarządu,

Lidia Mól  - pracownik Wydziału Gospodarki Ściekowej,

Krystyna Czyż - pracownik Wydziału Gospodarki Ściekowej,

Zbigniew Brzóska - pracownik Wydziału Gospodarki Ściekowej,

Stanisław Pyrchała - pracownik Wydziału Wykonawstwa.

Pracownikom Spółki, w tym  ważnym dniu, towarzyszyli zaproszeni goście:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta Bukowno – Mirosław Gajdziszewski

Wójt Gminy Klucze – Norbert Bień

Wójt Gminy Bolesław – Krzysztof Dudziński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Agata Knapik

Tegoroczne medale nie są jedynymi, które zostały przyznane pracownikom Przedsiębiorstwa. Od kilku lat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza zasłużonych wodociągowców, dzięki czemu ciężka praca w służbie mieszkańcom jest dla nich jeszcze większym zaszczytem.

Życzenia i gratulacje dla pracowników Olkuskich Wodociągów płynęły nie tylko ze strony Zarządu i Wspólników Spółki. Wicewojewoda Małopolski  wyraził swoje uznanie dla odznaczonych oraz całego środowiska, czyli w tym przypadku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dziękował także wszystkim pracownikom  za ciągłą  ich dyspozycyjność i życzył, aby dalsza praca przynosiła im dużą satysfakcję.

Obchody zakończono Mszą Świętą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Pracowników, Emerytów i ich rodzin Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu w Bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.