Jesteś tutaj

Dzień Edukacji Narodowej


„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze
zacniejszą – nauczać”

Mark Twain

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom administracji i obsługi placówek edukacyjnych przesyłamy słowa najwyższego uznania i szacunku.
Wyrażamy wdzięczność za Państwa pasję i zaangażowanie, tak w proces kształcenia i wychowania, jak i budowania szlachetnych i odważnych postaw młodego pokolenia.
Składamy życzenia dobrego zdrowia, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień.

Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu