Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Działania ekologiczne w Wodociągach Olkuskich


Działania ekologiczne powinny być naturalnym stylem życia każdego człowieka a nie tylko modą. Pierwszy krok ku lepszej przyszłości to zrozumienie problemów środowiskowych. Najlepszą grupą docelową w tym przypadku będą najmłodsi mieszkańcy naszej planety. Stoimy na stanowisku, że najmłodsze dzieci są bardzo spragnioną wiedzy grupą, w której wcześnie zaszczepione idee ochrony środowiska zaowocują proekologicznymi postawami w przyszłości. To właśnie oni już niedługo staną się decyzyjnymi dorosłymi, mającymi głos w kwestiach ochrony przyrody.

Olkuskie Wodociągi od 2018 roku prowadzą cieszącą się ogromnym zainteresowaniem edukację ekologiczną pn. „Uniwersytet profesora Wodniczka”. Zajęcia lekcyjne przeznaczone do tej pory dla klas I-III dotyczyły tematyki związanej z dbałością o zasoby wody słodkiej, której pokłady w Polsce są jednymi z najniższych w Europie. Polska zajmuje 4 od końca miejsce w rankingu. Przykładowo, mamy mniej wody na mieszkańca niż Egipt. Istnieje prawdopodobieństwo, że słodkiej wody zabraknie, dlatego od najmłodszych lat musimy edukować dzieci jak racjonalnie korzystać z wody. Chcemy pokazać młodym ludziom, że nawet drobne i pozornie mało istotne działania, mają ogromny wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Niedostatek  w dostępie do wody pitnej oraz następujące niekorzystne zmiany klimatu skutkują koniecznością podejmowania działań inwestycyjnych, ale przede wszystkim edukacyjnych. Jak wskazano w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”: “Jednym z kluczowych postulatów istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju
i zwiększenia odporności na negatywne skutki zmian klimatycznych jest kompleksowy system poprawy retencyjności zlewni województwa (..). Niezmiernie ważną rolę ma tu do spełnienia tzw. mała i mikroretencja, najbardziej potrzebna w zurbanizowanych obszarach i terenach intensywnie użytkowanych rolniczo. Do kluczowych kwestii należy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez m. in. ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych i gruntowych.” Władze województwa nie mają wątpliwości, że “(...) Jednym z kluczowym problemów o skali globalnej, z którym również zmierzyć się będą musieli mieszkańcy Małopolski są skutki zmian klimatycznych.” Odpowiedzą na te wyzwania są działania Uniwersytetu prof. Wodniczka. Wodociągi Olkuskie widząc potrzebę edukacji w tym kierunku wraz ze Stowarzyszeniem Szansa Białej Przemszy pozyskało fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kontynuację edukacji ekologicznej "Uniwersytet profesora Wodniczka”. Jednakże nowa formuła lekcyjna została dostosowana do 3 grup wiekowych – przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz IV-VI. Edukacja odbywała się w Uniwersytecie na ul. Wspólnej 2c (dawna Stacja Uzdatniania Wody „Fabryka Wody”) a także w murach szkolnych dzięki czemu mogliśmy dotrzeć do większej ilości odbiorców. Tym, którzy odwiedzili Uniwersytet, przedstawiona została także terenowa ścieżka edukacyjna “Bez wody nie ma życia”, po której oprowadza pasjonat ekologii, hydrogeolog, emerytowany górnik, a aktualnie Prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy Józef Niewdana.
W ramach programu przygotowane zostały ciekawe pomoce dydaktyczne i zajęcia z użyciem mini-laboratorium. Wszystko to sprawiło, że Uniwersytet prof. Wodniczka i terenowa ścieżka edukacyjna “Bez wody nie ma życia” stały się ciekawą formą edukacji dla dzieci i młodzieży. Profesor Wodniczek wywołuje uśmiecha na twarzach nie tylko najmłodszych. Na koniec kilka faktów
Projekt zakładał edukację ekologiczną 700 dzieci.
Do projektu zgłosiło się 18 placówek – szkół i przedszkoli
W zajęciach uczestniczyło 375 przedszkolaków, 586 uczniów klas I-III oraz 69 uczniów klas IV-VI. Łącznie w trakcie trwania projektu (14.09-08.10.2021r.) 1.030 dzieci zostało mianowanych przez prowadzących Małymi Ekologami – „certyfikowanymi” ekspertami w dziedzinie wodnej.
Nasza akcja edukacyjna zyskała wielką popularność. Uruchomiliśmy dodatkowe zajęcia i do końca listopada prof. Wodniczek odwiedził łącznie 28 placówek / 1487 dzieci.
Wodociągi Olkuskie nie powiedziały jednak „ostatniego słowa” w tej sprawie…wrócimy z naszą ofertą na wiosnę i już dziś zapraszamy do śledzenia naszej strony www.pwik.olkusz.pl oraz profilu na facebooku.