Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

"Chrońmy źródła wody" - woda dla wszystkich - 12 kwietnia 2019r.


„Wodo nasza, wodo zdrowa
Tyś motywem na obrazy
Ciebie nigdzie się nie schowa
Jesteś życiem dla oazy.

Białe złoto skarb natury
Choć cię dużo to za mało
Napój lasy napój góry
Żeby cię nie brakowało”

…tym właśnie rozważaniem na temat białego złota XXI wieku autorstwa Lecha Kamińskiego w interpretacji Pana Przemysława Kani aktora Teatru Zagłębia w Sosnowcu i Prezesa Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego w Olkuszu rozpoczął się drugi dzień obchodów Światowego Dnia Wody.

Uroczystość dnia 12 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury zyskała nazwę - Chrońmy źródła wody - zdrowie dla wszystkich, która ma na celu zwrócenie uwagi na bardzo ważne tematy dotyczące życia każdego człowieka. Po pierwsze zdrowia jako wartości nadrzędnej, po drugie dostępu do wody i jej czystość, które mają bezpośredni wpływ na jakość i długość życia każdego człowieka. Konferencja stała się także doskonałym momentem do podsumowania III edycji konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody” i wręczenia nagród młodym artystom.

Podczas tak wspaniałego dnia nie mogło zabraknąć znamienitych gości:

Pana Mirosława Gajdziszewskigo – Burmistrza Miasta Bukowno
Pana Michała Zasucha – dyrektora Biura Poselskiego Pana Posła Jacka Osucha
Pana Edmunda Gmitruka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bukownie
Pana Bogusława Paś – Przewodniczącego Rady Gminy Klucze
Pani Ewy Dychtoń – Przewodniczącej Rady Gminy Bolesław
Pana Józefa Niewdanę – Prezesa Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy
oraz samych Organizatorów konkursu i jednocześnie gospodarzy uroczystości:
Pana Alfreda Szylko i Pana Grzegorza Cebo – Prezesów Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
Pana Przemysława Kanię – Prezesa Stowarzyszenie Teatralno – Literackiego w Olkuszu
Panią Małgorzatę Stańczak - w zastępstwie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

Sala kinowa Miejskiego Domu Kultury wypełniła się laureatami konkursu wraz z opiekunami oraz nauczycielami, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu Pana Józefa Niewdany Prezesa Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy pod tytułem "Zmiana źródeł zaopatrzenia w wodę w rejonie olkuskim i ochrona nowych źródeł" i obejrzeli prezentację na temat dobra nadrzędnego jakim jest zdrowie "Zdrowie dla wszystkich – Zdrowie bicie serca".

Następnie zgromadzeni mieli przyjemność obejrzeć  „Rozprawę sądową” w zakresie rozważań nad umiejętnym gospodarowaniem zasobami wody przygotowaną przez laureatów konkursu ekoTEATR – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bukownie:  Adama Grześka, Jana Kopę i Bartosza Łonak. Opiekunem uczniów jest Pani Joanna Nowak.

III edycja międzygminnego konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody”, zorganizowana została przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu oraz Powiatową Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olkuszu.

 Celem konkursu było propagowanie wrażliwości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez: 

-uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko,

- uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej,

- rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym oraz

- kształtowanie zachowań proekologicznych.

 

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Pan Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta Bukowno – Pan Mirosław Gajdziszewski

Wójt Gminy Klucze – Pan Norbert Bień

Wójt Gminy Bolesław – Pan Krzysztof Dudziński

 

W konkursie udział wzięły dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych z gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Prace konkursowe zostały ocenione przez znamienite Jury Konkursowe w składzie literatów i artystów plastyków:

Pani Misia Bik

Pani Wiesława Syguła

Pani Agnieszka Goździelska

Pani Regina Burdziakowska – Maj

Pani Renata Kaliś

Pani Renata Skubis-Kubańska

Pan Jacek Majcherkiewicz

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 12 nagród i 10 wyróżnień. Prezentacja nagrodzonych prac.

Serdeczne podziękowania kierujemy do uczestników konkursu za przygotowanie takich wspaniałych prac literackich i plastycznych. Dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom za ogromne zaangażowanie i pomoc w realizacji kolejnego przedsięwzięcia prozdrowotnego na naszym terenie

Serdecznie dziękujemy prelegentom i wszystkim uczestnikom uroczystości.

Po konferencji zgromadzeni mogli zapoznać się z tematyką badań profilaktycznych oraz szczepień ochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem podróży zagranicznych

Do zobaczenia za rok.