Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Chrońmy źródła wody - konferencja i rozstrzygnięcie konkursu


Tegorocznemu, Światowemu Dniu Wody przyświecało hasło towarzyszące „ścieki”, które miało uświadomić zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami. Dlatego też konferencja która odbyła się 31 marca w Starostwie Powiatowym w Olkuszu nie mogła zyskać innej nazwy niż Ochrona źródeł wody.

Olkuskie Wodociągi wraz ze Starostwem Powiatowym i Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu zorganizowało konferencję, której celem było uświadomienie jak ważnym tematem jest ochrona źródeł wody w kontekście nielegalnych zrzutów nieczystości.

Mimo zrealizowanej wielomilionowej inwestycji na terenie gmin Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, problem porządkowania i zagospodarowania gospodarki ściekowej, a także uszczelnienie systemu kanalizacyjnego jest nadal poważny. Pani Magdalena Mocny zaprezentowała zgromadzonym gościom, działania jakie podejmuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu
w zakresie ochrony zasobów naturalnych. Przedstawiła także nowo powstałą kanalizację ze środków unijnych, która zapewniła odprowadzenie ścieków z istniejącej zabudowy mieszkalnej i usługowej. Najważniejszy jednak fakt to zdecydowane zmniejszenie ryzyka skażenia wód podziemnych, podstawowego źródła wody pitnej dla mieszkańców regionu olkuskiego dzięki uszczelnieniu systemu kanalizacyjnego oraz odprowadzaniu ścieków systemem kanalizacji zbiorczej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - Agata Knapik poruszała najważniejsze tematy dotyczące problemów globalnych, jak i regionalnych w zakresie zasobów wody pitnej, zużycia wody jako surowca, a także wody jako najzdrowszego napoju. Poruszony został także poważny problem ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, które w dużej ilości ciągle wracają do środowiska bez oczyszczenia, co jest powodem groźnych zanieczyszczeń wody. Przedstawione zdjęcia obrazowały zgromadzonym rangę problemu.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu składa szczególne podziękowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olkuszu - Agacie Knapik a także Staroście Powiatu Olkuskiego – Pawłowi Piasnemu i Wicestaroście Powiatu Olkuskiego – Janowi Orkiszowi za współpracę oraz merytoryczne uświetnienie konferencji.

Zorganizowana konferencja okazała się wspaniałym momentem aby ogłosić laureatów I edycji konkursu literecko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody”, którego organizatorami było Stowarzyszenie Teatralno-Literackie działające przy Zespole Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i seniorów z Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze i Gminy Bolesław.

Cele i zadania konkursu:

 • kształtowanie zachowań proekologicznych,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
 • uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wody i gleb oraz gospodarki ściekowej,
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, uczenie poszanowania przyrody,
 • kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
 • uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działalności człowieka na środowisko,
 • poznanie znaczenia wody dla rozwoju życia na Ziemi,
 • świadomość dziedzictwa pozostawionego przyszłym pokoleniom,
 • świadomość zagrożeń wynikających z zaburzenia cyklu obiegu wody w przyrodzie,
 • świadomość rozumienia słów:
  jesteśmy tym co jemy,  jemy to co wyrośnie, wyrośnie takie  jak gleba, gleba taka  jak  o nią dbamy i co do niej wyrzucamy

Wybór laureatów okazał się nie lada zadaniem dla Kapituły konkursu a ilość złożonych prac konkursowych przewyższył najśmielsze oczekiwania. Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim zwycięzcom oraz zachęcają do udziału w kolejnych edycjach konkursu.  Ogromne podziękowania płyną także do wszystkich placówek, które włączyły się do wspólnej zabawy. Zapraszamy do galerii w której można podziwiać nagrodzone prace oraz do obejrzenia prezentacji laureatów konkursu.

Prezes Olkuskich Wodociągów na ręce Pana Przemysława Kani  - Prezesa Stowarzyszenia złożył serdecznie podziękowania za współpracę, inicjatywę i zaangażowanie wszystkich członków Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego, a szczególnie Pani Małgorzacie Dachowskiej oraz życzył dalszych sukcesów i nagród, które niewątpliwie się Stowarzyszeniu  jak i jego członkom należą.

 

Fundatorami nagród w konkursie byli:

 • Starostwo Powiatowe w Olkuszu
 • MAXICOM-PC Sklep komputerowy
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu