Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

BUDOWA kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żurada


Szanowni Państwo

Mieszkańcy miejscowości Żurada

ul. Starowiejska i ul. Leśników

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zurada. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż niebawem zakończy prace budowy sieci kanalizacji sanitarne

oraz przebudowy sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej oraz Leśników w Zuradzie.

W związki z tym to ostatnia chwila aby '"wykonać przyłączenie Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Zwracamy się o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od studzienki kanalizacyjnej, zlokalizowanej na głównym ciągu w ulicy do budynku.

Przyłącze może zostać wykonane przez Przedsiębiorstwo na preferencyjnych warunkach przedstawionych poniżej lub przez samego mieszkańca (we własnym zakresie).

Podpisując umowę zlecenia prac z Przedsiębiorstwem

zapewniamy Państwu preferencyjne warunki.

- brak konieczności uzyskania warunków technicznych,

- brak konieczności opracowania projektu  przyłącza kanalizacji sanitarnej

 - atrakcyjną jednolitą stawkę za metr bieżący 196,80zł (brutto),

 -inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w cenie przyłącza

Osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza przez PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu prosimy o złożenie do Przedsiębiorstwa zlecenia wykonania robót inwestycyjnych.

Po złożeniu zlecenia przedstawiciel Przedsiębiorstwa dokona wizji w terenie i wykona kosztorys ofertowy przyłącza kanalizacji sanitarnej,

oraz przygotuje umowę na wykonanie w/w robót, tel. kontaktowy Wydział Wykonawstwa 32/643 14 15 wew. 163, 134.