Jesteś tutaj

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE WODY


Troska, o jakość wody oraz proces dostosowywania polskich przepisów prawnych do wymagań Dyrektyw Unijnych doprowadzi do stworzenia Planów Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przez wszystkie podmioty zaopatrujące mieszkańców w wodę jeszcze w tym roku.

Nad tym zagadnieniem na szczeblu rządowym pracują fachowcy reprezentujący różne dziedziny m.in. hydrogeolodzy, eksploatatorzy sieci i ujęć, przedstawiciele sanepidów czy laboratoriów. W wyniku prac mają powstać procedury, które będą zabezpieczać wodę przed m.in. niewłaściwą działalnością człowieka.

Dlatego właśnie, Olkuskie Wodociągi zorganizowały we wrześniu br. konferencję dot. tworzenia Planów Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody. Interesujący wykład wygłosił Zastępca Dyrektora ds. Wody Krakowskich Wodociągów – Pan Tadeusz Bochnia. Konferencja obfitowała w branżystów z sąsiednich przedsiębiorstw wodociągowych m.in. z Chrzanowa, Krzeszowic, Wolbromia, Trzyciąża i Łaz oraz przedstawicieli władz samorządowych z Olkusza, Bukowna, Klucz i Bolesławia w większości reprezentujących referaty związane z ochroną środowiska. Nie mogło także zabraknąć Dyrektora Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Olkuszu – Pani Agaty Knapik.  

Procedury dot. bezpieczeństwa Olkuski PWiK od lat posiada i stosuje. Jednak zmieniające się przepisy prawa oraz chęć i obowiązek dostosowania się do standardów europejskich powodują ciągłe doskonalenie istniejących procedur. Jako Przedsiębiorstwo posiadające akredytowane laboratorium, świadczące wysoką jakość usług oraz aktywnie uczestniczące w stowarzyszeniach i klastrach wodnych, także w tym przypadku nie przygląda się biernie tak ważnemu tematowi. Poza organizacją konferencji, Spółka pracuje nad zmianami a w efekcie zgłasza uwagi do projektów aktów prawnych.

Olkuskie Wodociągi od zawsze dostarczają mieszkańcom wodę bezpieczną do spożycia, o czym świadczą wyniki jej badań, wykonywane przez własne akredytowane laboratorium oraz laboratorium sanepidowskie. Nie stwierdza się w niej żadnych przekroczeń parametrów fizykochemicznych, zaburzeń w składzie chemicznym ani obecności bakterii chorobotwórczych. W porównaniu  z jakością wód butelkowanych olkuska kranówka wypada lepiej niż sprzedawana w sklepach woda. Atutem dla wody wodociągowej jest wzmożony i systematyczny nadzór laboratoryjny i sanepidowski. Woda bogata w mikroelementy takie jak żelazo, cynk, mangan, fluor, magnez, wapń daje pewność, że do naszych organizmów dostarczany jest „pakiet zdrowotny”, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie układów kostnego, nerwowego, krwiotwórczego i trawiennego.

Nowy system zaopatrzenia w wodę i rozległa sieć wodociągowa (ponad 700 km) jest obiektem wymagającym szczególnej troski i zabezpieczeń. Przesył na duże odległości może doprowadzić do zmiany jej jakości. Aby temu zapobiec konieczna jest dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu i lamp UV. Przedsiębiorstwo stara się utrzymywać bardzo niski poziom chloru (ok. 0,15 mg/l) przy dopuszczalnym stężeniu, które wynosi 0,3 mg/l.

Woda jest badana codziennie, chociaż przepisy określają częstotliwość badań średnio raz na rok. Próbki do badań pobierane są nie tylko na ujęciach wody, lecz również w licznych punktach badawczych na sieci. Taka codzienna i intensywna kontrola jakości wody jest dobrym działaniem w kierunku utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego olkuskiej wody.

Taryfa na 2018 rok uwzględnia optymalizację kosztów działalności Spółki nie powodując jednocześnie obniżenia standardów dot. bezpieczeństwa zdrowotnego dostarczanej wody. Efektem tych działań będzie propozycja dla właścicieli Spółki tj. Gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze dotycząca obniżenia ceny m3 wody w 2018 roku.