Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Awaria na przyłączu wodociągowym...


Awaria na przyłączu wodociągowym do posesji zlokalizowanej w Olkuszu, ul. Sienkiewicza, poszczególne etapy usuwania awarii (przykład).

  1. Zgłoszenie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji informacji o wypływie wody w Olkuszu, ul. Sienkiewicza.

  1. Po przybyciu pracowników Wydziału Eksploatacji następuje zabezpieczenie terenu potencjalnej awarii.

  1. Precyzyjna lokalizacja źródła wycieku z wykorzystaniem fachowej aparatury do wykrywania szumów w gruncie przez specjalistyczne służby PWiK.

  1. Roboty ziemne: wykonanie wykopu, oględziny, stwierdzenie uszkodzenia (w tym przypadku pęknięcie materiału, z którego wykonane zostało przyłącze).

 

  1. W trakcie robót wstawiono nowy odcinek przyłącza PE ø32 mm o długości ok. 2,0 m oraz nową zasuwę DN 32 mm.
  2. Kontrola prawidłowości wykonanych robót (szczelności przyłącza).
  3. Kolejnym etapem robót było płukanie i dezynfekcja przyłącza.
  4. Końcowym etapem była odbudowa terenu, czyli zasypanie wykopu gruntem rodzimym, zagęszczenie i wykonanie asfaltowania.