Jesteś tutaj

Aktualny Harmonogram wymiany wodomierzy


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,

iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych

na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Wobec powyższego prosimy o udostepnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00

Uwaga !!!

w przypadku Państwa nieobecności w podanym poniżej terminie, prosimy o kontakt telefoniczny
w sprawie ustalenia innego dogodnego terminu wymiany.

tel. 32 643 14 15 wew. 113 w godzinach od 9.00 – 13.00

tel. 32 643 14 15 wew. 122 w godzinach od 15.00 – 20.00

Pracownicy prowadzący wymianę wodomierzy będą posługiwać się legitymacją służbową.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika, prosimy o kontakt telefoniczny (numery telefonów wskazano powyżej).

HARMONOGRAM WYMIAN WODOMIERZY

Rejon

planowana data wymiany wodomierzy

GMINA BOLESŁAW

Hutki

w trakcie realizacji

Kolonia

w trakcie realizacji

Krzykawa

w trakcie realizacji

Krzykawka

w trakcie realizacji

Krzykawa Nowa

w trakcie realizacji

Małobądz

w trakcie realizacji

Laski

w trakcie realizacji

Podlipie

w trakcie realizacji

Ujków Nowy

w trakcie realizacji

Krze

w trakcie realizacji

Bolesław

w trakcie realizacji

GMINA BUKOWNO

ul. Wodąca

w trakcie realizacji

ul. Wygiełza

w trakcie realizacji

ul. Starczynowska

w trakcie realizacji

Podlesie Bukowno       

w trakcie realizacji

Bór Biskupi                    

w trakcie realizacji

pozostała część Gminy Bukowno

od stycznia 2023 r.

GMINA OLKUSZ

Olkusz Pomorzany       

w trakcie realizacji

Niesułowice

w trakcie realizacji

GMINA KLUCZE

Chechło

w trakcie realizacji

Kwaśniów Dolny

w trakcie realizacji

Kwaśniów Górny

w trakcie realizacji

Kolbark

w trakcie realizacji

Bogucin Duży

styczeń – kwiecień 2023 r.

Cieślin

styczeń – kwiecień 2023 r.

Golczowice

styczeń – kwiecień 2023 r.

O kolejnych obszarach objętych wymianą, Przedsiębiorstwo będzie informować na bieżąco.