Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

5 ZALET OLKUSKIEJ KRANÓWKI


Olkuska woda spełnia wszystkie standardy jakościowe, stawiane wodzie pitnej. Odznacza się wysokimi walorami spożywczymi i zdrowotnymi. Najważniejsze dla zdrowia człowieka pierwiastki znajdują się we właściwych proporcjach. Jest to woda średnio twarda, o odczynie lekko zasadowym.  

Rodzi się pytanie: czy mieszkańcy Olkusza mają świadomość, że odkręcając kran korzystają z wody o jakości zbliżonej lub nawet znacznie lepszej niż dostępne w sklepach wody źródlane, mineralne czy stołowe? Oto 5 faktów dotyczących olkuskiej kranówki.

 

  1. BOGATA W SKŁADNIKI MINERALNE

W swoim składzie mineralnym olkuska woda zawiera m. in. wapń i magnez. Te dwa minerały decydują o twardości wody. Osady, które wytrącają się podczas gotowania wody powodując nieatrakcyjny wygląd naszych garnków świadczą o dobrej mineralizacji, a to z kolei wpływa na poprawę urody i zdrowia. Wypijając litr pitnej wody olkuskiej, zaspakajamy jedną dziesiątą dziennego zapotrzebowania na wapń, który jest niezbędny w budowie kości, paznokci czy zębów, a także dla procesu krzepnięcia krwi. Zdaniem ekspertów picie wody ubogiej w składniki mineralne czy wody miękkiej jest niekorzystne dla zdrowia człowieka.

 

  1. STABILNA POD WZGLĘDEM FIZYKOCHEMICZNYM I BAKTERIOLOGICZNYM

Woda olkuska wykazuje niezmienny skład w zakresie składników mineralnych. Na stałym poziomie utrzymują się od kilkudziesięciu lat: twardość, wapń, magnez, żelazo, fosforany, mangan oraz takie parametry jak: przewodność, pH, smak i zapach.

 

  1. ŹRÓDLANA, NIE MODYFIKOWANA

Mieszkańcy Braciejówki, Podlesia Rabsztyńskiego, Zadola Kosmolowskiego, Kosmolowa, Gór Bydlińskich Podlesia i Boru Biskupiego piją wodę z małych, lokalnych ujęć wody. Do pozostałych  mieszkańców powiatu dostarczana jest woda z nowego systemu zaopatrzenia wodę, który czerpie ja z pokładów  trasowych i jurajskich zlokalizowanych w Bydlinie, Kolbarku i Cieślinie.

 

  1. POD STAŁĄ KONTROLĄ

Woda pitna jak żaden inny produkt spożywczy poddawana jest tak surowym normom. Codzienne i okresowe kontrole wody pozwalają zapewnić całodobową kontrolę nad jakością wody dostarczanej do odbiorców. Co tydzień odbywają się pobory wody ze wszystkich ujęć gmin Olkusz (Braciejówka, Podlesie Rabsztyńskie, Zadole Kosmolowskie, Kosmolów), Klucze (Góry Bydlińskie, Cieślin, Bydlin, Kolbark) i Bukowno (Podlesie, Bór Biskupi) oraz wybiórczo z sieci wodociągowej według ustalonego harmonogramu. Woda ta poddawana jest całkowitej analizie fizyko-chemicznej oraz badaniom bakteriologicznym. Stały nadzór nad jakością wody i przydatnością do spożycia prowadzi Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W ciągu roku wykonujemy około 100 tyś. różnych oznaczeń, z czego 80 tyś. to oznaczenia fizykochemiczne, a 20 tyś. badania bakteriologiczne. Nasza woda spełnia wszelkie normy jakościowe wymagane przepisami polskimi i europejskimi dla wody pitnej, które są znacznie bardziej restrykcyjne niż dla wody mineralnej, źródlanej czy stołowej, którą kupujemy w sklepie.

 

  1. WIELOKROTNIE TAŃSZA NIŻ WODA REKLAMOWANA WODA „BUTELKOWA”

Jeden litr wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu w 2022r. kosztuje dużo mniej niż przeciętna woda "butelkowana" a jej jakość jest podobna lub nawet lepsza od wód źródlanych, gdyż musi ona spełniać znacznie bardziej obostrzone wymagania w przeciwieństwie do wód „butelkowych”.

 

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej zalety olkuskiej kranówki, można ja pić prosto z kranu.

 

 Kliknięcie na link poniżej przekseruje Państwa na szczegółowy opis jakości wody na poszczególnych ujęciach.

 

http://pwik.olkusz.pl/Strefa_klienta/Woda