Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

22 marca Światowy dzień Wody.


Światowy dzień Wody 2024

Co roku  22 marca na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Celebrujemy go także  i my. Ideą tego święta jest uświadomienie społeczeństwu problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. W tym roku hasło przewodnie to „Woda dla pokoju”.

Corocznie – już od 8 lat - Wodociągi Olkuskie, Olkuski Sanepid oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie organizują konkurs literacko – plastyczno – ekologiczny, przeznaczony dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze oraz Gminy Bolesław. Patronat honorowy nad konkursem sprawują niezmiennie: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Burmistrz Miasta Bukowno, Wójt Gminy Klucze oraz Wójt Gminy Bolesław.

Celem konkursu jest uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko, uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód
i gleb oraz gospodarki ściekowej, rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym oraz kształtowanie zachowań proekologicznych.

Tło tegorocznego konkursu stanowiła wybitna praca autorstwa Kai Olszowy.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 314 prac plastycznych oraz 48 prac literackich.

Jury dla kategorii plastycznej w składzie :

 • Misia Bik artystka malarka, autorka wielu wystaw - Przewodnicząca Jury,
 • Renata Kaliś – Skarbnik STL w Olkuszu, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu,
 • Halina Świtlicka - Kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Olkuszu, członek STL w Olkuszu, polonista,
 • Józef Niewdana - Prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy”, założyciel Muzeum Wody, Hydrogeolog,

przyznało następujące nagrody:

 

Oddziały przedszkolne - 3 - 4 latki                                               

Miejsce I      Pola Pawłowska - ZS-P w Ryczówku, opiekun Sylwia Tomsia

Miejsce II    Amelia Tomsia  - Przedszkole Nr 7 w Olkuszu, opiekun - Jolanta Szmajser

Miejsce III   Amelia Grzanka - ZSP w Chechle im. T. Kościuszki, opiekun - Ksenia Kaziród

Wyróżnienie  Kaja Mendrek  - ZS-P w Ryczówku, opiekun - Sylwia Tomsia 

Wyróżnienie  Hanna Bargieł - Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu, opiekun - Anna Kania

Wyróżnienie   Leon Rosicki - oddział przedszkolny w SP im. M. Kopernika w Rodakach, opiekun - Dominika Rudy

 

Oddziały przedszkolne 5 – 6 latki

Miejsce I      Wiktoria Małecka -  Przedszkole Nr 5 w ZSP Nr 2 Olkusz, opiekun -  Marta Tworus

 Miejsce II   Zuzanna Muchajer - Przedszkole Nr 7 w Olkuszu, opiekun - Monika Gieca

 Miejsce III   Hanna Wójcik - Przedszkole w Krzykawie opiekun - Katarzyna Glanowska – Bobko

Wyróżnienie   Oskar Ziarnik Oddział Przedszkolny w SP im. H. Sienkiewicza w Gorenicach  opiekun - Ewelina Oczkowska

Wyróżnienie    Nikola Wilk -  ZSP w Chechle im. T. Kościuszki, opiekun - Dorota Kurowska

Wyróżnienie    Iga Guzy - Miejskie Przedszkole w Bukownie, opiekun - Marta Łaskawiec

 

II grupa wiekowa

Miejsce I   Jan Nowak Zespół Szkolno - Przedszkolny w Osieku – opiekun - Beata Stochel

Miejsce II  Alicja Pielka  - SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu, opiekun - Anna Brzezińska

Miejsce III Wojciech Bełdo  - SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu, opiekun - Anna Brzezińska

Wyróżnienie   Aniela Prasowska  - ZS-P w Ryczówku, opiekun - Katarzyna Seweryn – Haberka

Wyróżnienie   Grzegorz Gęgotek -  SP Nr 1 im. M. Kopernika w Olkuszu opiekun  - Iwona Kulawik

Wyróżnienie  Jan Bukowski SP Nr 1 im. M. Kopernika w Olkuszu opiekun - Danuta Kędzierska – Juzaszek 

                                   

III grupa wiekowa

Miejsce I        Jagoda Skrzypczak - ZSP w Chechle im. T. Kościuszki, opiekun - Monika Zalewska 

Miejsce II       Olimpia Oleszak - SP Nr 10 w Olkuszu, opiekun - Dorota Milka

Miejsce III     Bartłomiej Juma - SP Nr 4 im. Fr. Nullo w Olkuszu, opiekun - Katarzyna Michalska

Wyróżnienie   Amelia Guzy - SP im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun - Martyna Smaruj

Wyróżnienie   Aleksandra Zawada -  SP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Bydlinie opiekun - Mariola Smętek 

Wyróżnienie   Karolina Hołda - SP Nr 1 im. M. Kopernika w Olkuszu opiekun - Małgorzata Wróbel

 

IV grupa wiekowa

Miejsce I        Anastasiia Hmyrko - SP im. H. Sienkiewicza w Gorenicach, opiekun - Wioletta Sarota – Stach

Miejsce II       Anna Barańska - SP Nr 3 im. M. Biema, opiekun - Ilona Dybich

Miejsce III     Krzysztof Prychodko - ZP-S w Krzykawie, - opiekun -  Beata Probierz, Beata Rogozik 

Wyróżnienie  Stanisław Piątek - SP im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun - Martyna Smaruj

Wyróżnienie   Klaudia Tkaczyk - ZP-S w Krzykawie, opiekun -  Beata Probierz Beata Rogozik 

Wyróżnienie   Franciszek Nawara - SP Nr 4 im. Fr. Nullo w Olkuszu, opiekun - Katarzyna Michalska

Jury dla kategorii literackiej w składzie :

 • Marcin Tomsia – Wiceprezes STL, polonista w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu - Przewodniczący Jury;
 • Renata Zawisz – Członek Zarządu STL w Olkuszu, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach;
 • Renata Skubis-Kubańska – członek STL, polonista w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

przyznało następujące nagrody:

 

II grupa wiekowa

Miejsce I        Kamila Staroń - SP Nr 10 w Olkuszu, opiekun - Renata Kaliś

Miejsce II    Barbara Wereszczyńska - SP Nr 5 w Olkuszu,  opiekun - Maria Filarska

Miejsce III  Jagoda Walasik - SP im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun - Agnieszka Szarek

Wyróżnienie Antonina Jarzmik -  SP Nr 5 w Olkuszu, opiekun - Elżbieta Szymczyk

Wyróżnienie Elisa Rocchi -  ZSP w Chechle im. T. Kościuszki, opiekun - Monika Latos 

Wyróżnienie  Lena Jaśkowska - SP Nr 10 w Olkuszu, opiekun - Renata Kaliś

III grupa wiekowa

Miejsce I        Zofia Kania - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego
w Witeradowie – opiekun Dorota Cieśla,  Mariola Ciejka

Miejsce II       Aleksandra Wysmułek - SP im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun Anna Barczyk

Miejsce III     Katarzyna Zięba  - SP Nr 3 im. M. Biema w Olkuszu, opiekun Ilona Dybich

Wyróżnienie   Blanka Polakiewicz - SP im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun - Anna Konieczniak

Wyróżnienie Elżbieta Nowakowska - SP im. Jana Pawła II w Kluczach, opiekun -  Anna Konieczniak 

Wyróżnienie   Zuzanna Małozięć -  ZSP w Chechle im. T. Kościuszki, opiekun - Monika Latos

 

IV grupa wiekowa

Miejsce I      Natalia Jałowiec - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego
w Witeradowie, opiekun - Aneta Klich

Miejsce II    Alicja Pacia - ZSP w Chechle im. T. Kościuszki, opiekun - Bożena Kliś

Miejsce III     Magdalena Curyło - SP Nr 5 im. M. Bylicy w Olkuszu, opiekun - Jolanta Wójcikowska

Wyróżnienie   Milena Kulawik - ZSP w Chechle im. T. Kościuszki, opiekun Bożena Kliś

Wyróżnienie Martyna Pichlak Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Olkuszu, opiekun -  Monika Bugała

Wyróżnienie  Olga Ząbczyńska - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego
w Witeradowie, opiekun - Aneta Klich

           

Dodatkowo Prezes Olkuskich Wodociągów Pan Tadeusz Chwast ufundował Nagrody Specjalne:

 • w kategorii plastycznej dla Gabrieli Adamczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 3
  w Olkuszu - opiekun - Ilona Dybich,
 • w kategorii literackiej dla Filipa Barczyka ze Szkoły Podstawowej Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym - opiekun Teresa Bień.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 marca 2024 r.  o godzinie 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

Tłem kolejnej edycji konkursu będzie wspaniała praca – prezentowana poniżej - wykonana przez Karolinę Hołda ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Olkuszu.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej - IX edycji naszego konkursu.