Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

W O D O M I E R Z


Wodomierze to urządzenia mierzące przepływ wody służące do rozliczeń między dostawcą wody a właścicielami poszczególnych lokali, montowane na przyłączach doprowadzających wodę do obiektów budowlanych. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest wodomierz mechaniczny, który jest wprawiany w ruch obrotowy przez strumień przepływającej wody. Obrót wirnika przekazuje do liczydła dane potrzebne do odczytu ilości zużytej wody. Rozróżniamy wodomierze mokrobieżne oraz suchobieżne. Oba typy mogą występować w wersji jedno- oraz wielostrumieniowej. Rozróżniamy również podział wodomierzy w zależności od kształtu wirnika, to m. in. wodomierze skrzydełkowe stosowane do małych przepływów lub śrubowe do przepływów dużych, mających zastosowanie w przemyśle.

Nowym obecnie stosowanym w gospodarce wodomierzowej rozwiązaniem są wodomierze z tzw. nakładką, umożliwiającą zdalny odczyt czyli automatyczne pobranie danych z wodomierza i przesłanie ich do głównej bazy danych celem analizy i dokonania rozliczenia z odbiorcą wody. Metoda ta jest sposobem na zaoszczędzenie pracy wkładanej w cykliczne odwiedzanie odbiorców usługi wodociągowej i dokonywanie odczytu stanu liczników. Kolejną zaletą jest to, że rachunki opierają się na rzeczywistym zużyciu a nie na obliczeniach szacunkowych na podstawie prognoz. Przy zakupie wodomierza należy zwrócić uwagę na to czy urządzenie posiada: atest dopuszczający Głównego Urzędu Miar, atest higieniczny PZH, ewentualnie dokumentację międzynarodową (akredytacje, ISO).

Jednocześnie w związku z nastaniem okresu zimowego przedsiębiorstwa wodociągowe zwykle przypominają swoim Odbiorcom o zachowaniu szczególnej dbałości w kwestii zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierzy przed działaniem mrozu. W budynkach wskazane jest ogrzewanie lub dogrzewanie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe, a posiadacze studni wodomierzowych także proszeni są o należyte ich ocieplenie. Zwraca się również uwagę, iż podczas wystąpienia długotrwałych mrozów nawet niewielki przepływ wody w instalacji może uchronić przed ewentualnym jej zamarznięciem. Są to istotne i newralgiczne zasady, których przestrzeganie pozwoli użytkownikowi wodomierza uchronić urządzenie przed uszkodzeniem, a także uchroni przed ponoszeniem kosztów finansowych ewentualnego uszkodzenia.