Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu,

Olkusz dnia 08.10.2016 r.

Informacja

dla mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno i Bolesław, korzystających z wody produkowanej przez wodociąg publiczny SUW Olkusz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu,

w związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej fałszywych informacji, dotyczących złej jakości wody w wodociągu publicznym SUW Olkusz, dnia 7 października 2016 roku zdecydował o dodatkowym, interwencyjnym poborze prób wody z ww. wodociągu do badań laboratoryjnych.

Uzyskane w dniu dzisiejszym, tj. 8 października 2016 roku wyniki badań próbek wody potwierdzają, że jakość wody z wodociągu publicznego SUW Olkusz odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - woda z wodociągu publicznego SUW Olkusz jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Badania wykonano w akredytowanym laboratorium WSSE w Krakowie.

 

 

Informacja dla mieszkańców

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu w związku z pojawieniem się w dniu 06.10.2016 fałszywej informacji o złej jakości wody, informuje, że

JAKOŚĆ WODY W OBSZARZE ZAOPATRYWANYM PRZEZ NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO JEST POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ NASZYCH SŁUŻB I JEST

BARDZO DOBREJ JAKOŚCI

Za zaistniałe zamieszanie przepraszamy w imieniu osoby, która je wywołała.

Wiarygodną informację o jakości wody prosimy zawsze sprawdzać:

  • w naszym przedsiębiorstwie:

Dyspozytor                        Tel. 994

strona internetowa : www.pwik.olkusz.pl

  • oraz na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej

http://www.psseolkusz.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Po wydarzeniu w lutym bieżącego roku., związanym z wykryciem przez własne, wodociągowe laboratorium bakterii w wodzie, mieszkańcy byli powiadomieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o konieczności dodatkowej dezynfekcji wody.

Z powodu, iż jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji jest chlor gazowy, PWiK postanowiło zastosować go do momentu, aż Gminy uporają się z problemem nielegalnego wylewania ścieków do gleby.Spowodowało to zmianę smaku i zapachu wody, ale nie pogorszyło jej jakości! Taką wodę piją mieszkańcy całego kraju. Wodociągi Krakowskie w swojej ulotce reklamowej, chlorowaną wodę uznają jako walor, bo świadczy to o bezpieczeństwie bakteriologicznym wody. Dąbrowskie Wodociągi częstowały swoją wodociągową, chlorowaną wodę uczestników pikniku na Pogorii.

Opinie Burmistrza o złej jakości wody wynikają z przyzwyczajeń picia wody uzdatnianej jedynie lampami UV. Taka technologię dezynfekcji stosowały do niedawna –chyba jako jedyne! - Wodociągi Olkuskie. Niestety pogorszenie jakości wód gruntowych i brak nadzoru ze strony Gminy powoduje że powrót do poprzedniego stanu jest w tej chwili niemożliwy.