Dla Odbiorców

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje,

iż w związku z informacją Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu o możliwości wystąpienia bakterii rodzaju Legionella,

dotyczy to wyłącznie

wewnętrznej sieci wodociągowej Szkoły Podstawowej Nr4.


Bakterie rodzaju Legionella występują wyłącznie w wewnętrznych instalacjach ciepłej wody użytkowej.


Woda w sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest zdatna do spożycia.

Zmiana sposobu zasilania w wodę gminy Olkusz

Zmiana sposobu zasilania w wodę gminy Olkusz

      Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 05.01.2017r. rozpoczyna zmianę zasilania w wodę mieszkańców gminy Olkusz.

     Zmiana polega na zastąpieniu wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu na wodę z ujęć głębinowych zlokalizowanych w gminie Klucze zrealizowanych w ramach Kontraktu W11 – „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A.
w Bukownie”, który jest częścią projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I".

      Jednocześnie informujemy, iż Przedsiębiorstwo nie przewiduje przerw w dostawie wody w czasie przełączania zasilania.