Jesteś tutaj

Załatw sprawę


stan wodomierza (odbiorca indywidualny) 32 643 14 15 wew. 116, 143
(podmiot prowadzący działalność gospodarczą) 32 643 14 15 wew. 152
wymiana wodomierza 32 643 14 15 wew. 113
zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 32 643 14 15 wew. 143, 152

informacja o należnościach

(windykacja)

32 643 14 15,

728 469 924

wew. 101

zgłoś awarię

(dyspozytor - 24h)

994    

32 643 01 74

728 479 506

informacje dot. zgłoszonych awarii, wyłączeń 32 643 14 15 wew. 113, 106, 147
sprawy techniczne (przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan) 32 643 14 15 wew. 120, 151
(odbiór prac przyłączeniowych) 32 643 14 15 wew. 165
(wykonanie projektu technicznego) 32 643 14 15 wew. 163, 162
wywóz nieczystości (szamba, przydomowe oczyszczalnie) 994         32 643 01 74
przyjmowanie i oczyszczanie nieczystości dowożonych przez pojazdy asenizacyjne

32 643 00 03

734 188 520

czyszczenie kanalizacji 32 643 00 03, 734 188 521
wykonawstwo zewnętrzne 32 643 14 15 wew. 134
zaopatrzenie 32 643 14 15 wew. 111, 145
Ścieżka Edukacyjno-Ekologiczna na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu 32 643 14 15 wew. 102
Muzeum Wody 32 643 14 15 wew. 102
Dziennik Podawczy pwik@pwik.olkusz.pl 32 643 14 15 wew. 149
Sekretariat Zarządu Przedsiębiorstwa zarzad@pwik.olkusz.pl 32 643 13 52
Laboratorium - Woda
32 642 13 25
Laboratorium - Ścieki
728 479 508
Stacja Uzdatniania Wody 32 643 10 03
Oczyszczalnia Ścieków Olkusz 32 643 00 03
Prasa i Media

zarzad@pwik.olkusz.pl

32 643 13 52