Jesteś tutaj

Ogłoszenia o sprzedaży

04.10.2019
III PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Olkuszu

 OGŁOSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

27.06.2019
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TERENÓW DAWNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY
OGŁOSZENIE
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4
ogłasza: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż czterech nieruchomości stanowiących działki:
- nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha,
- nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha,
- nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha,
- nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha
o łącznej pow. 2,8647 ha,
położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.
07.05.2019
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TERENÓW DAWNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY
OGŁOSZENIE
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4
ogłasza: I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki:
nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha,
nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha,
nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha,
nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha
nr ew. gr. 870 o pow.0,1590 ha
o łącznej pow. 3,0237 ha,
położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.

04.03.2019
Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Bukownie ul.Reymonta

Zarzad Spółki informuje, iż przetarg pisemny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 160/7,160/16, 160/17, 160/18 o pow. 0,3630 ha, położonej w Bukownie ul . Reymonta został rozstrzygnięty.

Nieruchomość została sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę 121.100,00 zł netto.

Dziękujemy za udzial w przetargu.

07.02.2019
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki: położone w Bukownie ul. Reymonta
OGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4 ogłasza: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 160/7,160/16, 160/17, 160/18 o pow. 0,3630  ha, położonej w Bukownie ul . Reymonta
14.11.2018
SPRZEDAŻ SUW - II PRZETARG
OGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza:    PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o  pow. 0,0557 ha,      nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha,      o łącznej pow. 1,8464 ha,  b) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha,     nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha      o łącznej pow. 1,0183 ha,  położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.
08.10.2018
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TERENÓW DAWNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY
OGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza:    PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o  pow. 0,0557 ha,       nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha,                                                                         o łącznej pow. 1,8464 ha,  b) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha,       nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha                                                                        o łącznej pow. 1,0183 ha,  położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.
17.08.2018
Ogłoszenie o wynajmie - Olkusz, ul. Nałkowskiej
OGŁOSZENIE o wynajmie nieruchomości

 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 posiada do wynajęcia nieruchomość tj.  budynek Hydroforni znajdujący się przy ul. Nałkowskiej 2, o pow. 297,7 m²  oraz części gruntu o pow. 400 m² (na działkach nr 4567 i 3700/22).
17.08.2018
Ogłoszenie o wynajmie
OGŁOSZENIE
o wynajmie nieruchomości
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 posiada do wynajęcia nieruchomości tj.
- budynek garaży o pow. 97,41 m2 - budynek warsztatów o pow. 262,44 m2 - grunt o pow. około 400 m2
06.08.2018
OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ - SUW
OGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza:

 

  II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o  pow. 0,0557 ha, nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha o łącznej pow. 2,8647 ha, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.
13.07.2018
OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ - KOLBARK /gm. Klucze
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje, iż przetarg  pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej  w  Kolbarku, został zamknięty i zakończył się wynikiem negatywnym. OGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż  nieruchomości położonej w Kolbarku, Gmina Klucze stanowiącej działki: - nr ew. gr. 111/3     o pow. 0,2433 ha, - nr ew.gr.  111/5      o pow. 0,5142  ha.
17.05.2018
OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ - SUW
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje, iż przetarg  pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położone  w  Olkuszu  przy  ul. Wspólnej 2C  (teren   dawnej Stacji Uzdatniana Wody)  stanowiące  działki: - nr  ew.  gr.   861  o  pow. 1,2557 ha,  dla działki  jest  prowadzona   przez  Sąd  Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr  KR1O/00080914/8   oraz   nr  ew. gr.   786/13, 786/15,  787/6,   788/6,   789/8,   790/4,  791/7   o   łącznej   pow.   0,0557  ha,   dla    działek   jest  prowadzona      przez     Sąd      Rejonowy     w     Olkuszu     księga     wieczysta   o    Nr KR1O/00024477/2, - nr ew. gr.  862  o  pow.  0,5350 ha,  dla  działki  jest   prowadzona   przez  Sąd  Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080916/2,  - nr ew. gr.  865  o  pow. 0,3691 ha,  dla  działki  jest  prowadzona   przez  Sąd   Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080915/5, - nr ew. gr.  866  o  pow. 0,6492 ha,  dla  działki  jest  prowadzona   przez  Sąd  Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o  Nr KR1O/00080917/9 .  został zamknięty (zakończył się wynikiem negatywnym) w dniu 05.06.2018r. w siedzibie Spółki przy ul. Kluczewskiej 4 w Olkuszu. OGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza:   PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki:

29.11.2017
SPRZEDAŻ SUW - II PRZETARG
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,  że prowadzone postępowanie w trybie przetargu  pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert.

OGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza: II  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha,                                                                                                            nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha,                                                                                                            nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha,                                                                                                          nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.
03.11.2017
UNIEWAŻNIONY - II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. gr. 4964/6

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,  że prowadzone postępowanie w trybie Przetargu  pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. gr. 4964/6 o pow.0,1023 ha, położoną w Olkuszu przy ul. Wspólnej zabudowaną budynkiem Pompowni Wody Surowej wraz z wyposażeniem, stanowiącą odrębną nieruchomość   zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert.

27.10.2017
OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ - SUW - UNIEWAŻNIONY
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,  że prowadzone postępowanie w trybie przetargu  pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert. OGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 ogłasza: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej działki: nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha              położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej 2C.     
11.10.2017
OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ - POMPOWNIA WODY SUROWEJ - UNIEWAŻNIONY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

         Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje,  że prowadzone postępowanie w trybie Przetargu  pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. gr. 4964/6 o pow.0,1023 ha, położoną w Olkuszu przy ul. Wspólnej zabudowaną budynkiem Pompowni Wody Surowej wraz z wyposażeniem, stanowiącą odrębną nieruchomość

 zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert.

OGŁOSZENIE
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4
ogłasza:
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. gr. 4964/6 o pow.0,1023 ha, położoną w Olkuszu przy ul. Wspólnej zabudowaną budynkiem Pompowni Wody Surowej wraz z wyposażeniem, stanowiącą odrębną nieruchomość.