Jesteś tutaj

Dane Spółki


Adres siedziby

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kluczewska 4 32-300 Olkusz
.

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Budynek administracyjny przy nieczynnej Stacji Uzdatniania Wody

Uniwersytet prof. Wodniczka

ul. Wspólna 2c 32-300 Olkusz

Oczyszczalnia Ścieków w Olkuszu

Ścieżka edukacyjna przy Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu

ul. Wspólna 33 32-300 Olkusz

Oczyszczalnia Ścieków w Bukownie

ul. Puza 5 

32-332 Bukowno


Dane spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Centrala  32/ 643 14 15    32/ 643 14 43 32/ 643 00 05 606 206 513
Sekretariat 32/ 643 13 52 728 469 909
FAX 32/ 643 14 54 32/ 643 14 15   wew. 112
Dyspozytornia 32/ 643 01 74 994      alarmowy   bezpłatny
Budynek administracyjny
przy Stacji Uzdatniania Wody

32/ 643 10 03
Oczyszczalnia Ścieków Olkusz 32/ 643 00 03
Laboratorium - Woda 32/ 642 13 25

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy

KRS  0000102550
NIP   637 17 43 980
REGON   273567471

Wysokość kapitału zakładowego          64 673 500,00zł

.
.

Konto bankowe:

PKO S.A.    19 1240 4748 1111 0000 4868 8523
ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1618 1000 0008 0128 6311