Jesteś tutaj

Inwestycje

Inwestycje zrealizowane
Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy

WODOCIĄGI OLKUSKIE W TROSCE O ZLEWNIĘ BIAŁEJ PRZEMSZY

Wielomilionowa inwestycja zakończona

Inwestycje planowane
UMOWA O DOFINANSOWANIE Z RPO 2014-2020 PODPISANA !

W dniu 25.10.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5.