Jesteś tutaj

Zmiana warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (po przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej)


Po przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i otrzymaniu protokołu końcowego odbioru technicznego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej Odbiorca Usług jest zobowiązany w terminie 14 dni zawrzeć z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu stosowną umowę. Umowa jest zawierana na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacyjnej.

Umowy zawierane są z:

 1. Osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie itp.).
  Uwaga:
  W przypadku współwłasności nieruchomości na wniosek odbiorcy dopuszcza się możliwość zawarcia umowy przez jednego współwłaściciela nieruchomości po dostarczeniu pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli
 2. Osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na podstawie złożonego oświadczenia.

W tym celu należy wypełnić wniosek o zawarcie / zmianę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Wypełniony wniosek można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
 • listownie na adres PWiK spółka z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
 • pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres: ns@pwik.olkusz.pl

Pracownik Wydziału Sprzedaży po otrzymaniu wymaganych dokumentów przygotuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i powiadomi Odbiorcę Usług o terminie jej podpisania w siedzibie Przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 643 14 15 wew. 143 lub 152 infolinia 3.

 

Błąd | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

Błąd

Komunikat o błędzie

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /betapwik/includes/common.inc:2786) w drupal_send_headers() (linia 1486 z /betapwik/includes/bootstrap.inc).
 • Error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found w form_builder_cron() (linia 360 z /betapwik/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module).
Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.