Jesteś tutaj

Rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków


Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może zostać rozwiązana przez Odbiorcę Usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w zawartej z Przedsiębiorstwem umowie lub na mocy porozumienia Stron w uzgodnionym terminie.

W celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć pisemny wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:

 • dane Odbiorcy Usług,
 • adres nieruchomości której dotyczy wniosek,
 • przyczynę rozwiązania umowy:
  • utrata tytułu prawnego do nieruchomości ( np. sprzedaż rozwiązanie umowy najmu, dzierżawy),
  • rezygnacja z usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo (odcięcie dostawy wody i/lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego).

W przypadku gdy, nieruchomość została przekazana nowemu właścicielowi bez przerywania ciągłości świadczenia usług, należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości zawierający dane adresowe nowego właściciela (najemcy/dzierżawcy), adres nieruchomości, datę przekazania nieruchomości, nr wodomierza oraz stan wodomierza na dzień przekazania posesji podpisany przez obie strony.

Odbiorca Usług ponosi opłaty z tytułu świadczonych usług do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przez niego tytułu prawnego do nieruchomości oraz dokonania demontażu wodomierza.

Wypełniony wniosek można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
 • listownie na adres PWiK spółka z o.o. w Olkuszu ul.Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
 • pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres ns@pwik.olkusz.pl

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 643 14 15 wew. 143 lub 152 infolinia 3.

 

Błąd | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

Błąd

Komunikat o błędzie

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /betapwik/includes/common.inc:2786) w drupal_send_headers() (linia 1486 z /betapwik/includes/bootstrap.inc).
 • Error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found w form_builder_cron() (linia 360 z /betapwik/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module).
Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.