Jesteś tutaj

Reklamacje


Odbiorca Usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

Reklamacja powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Odbiorcy Usług.
  • Przedmiot reklamacji.
  • Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
  • Opis żądania i jego wysokość.
  • Podpis Odbiorcy Usług.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej:

  • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
  • listownie na adres PWiK spółka z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
  • pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanych dokumentów) na adres ns@pwik.olkusz.pl

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenie, a w przypadkach wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

Błąd | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

Błąd

Komunikat o błędzie

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /betapwik/includes/common.inc:2786) w drupal_send_headers() (linia 1486 z /betapwik/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found w form_builder_cron() (linia 360 z /betapwik/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module).
Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.