Jesteś tutaj

Podanie stanu wodomierza


Wodomierze odczytywane są przez upoważnionych pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Olkuszu w jednomiesięcznych/ dwumiesięcznych i trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków.

Odczyty dokonywane są w dni robocze pon. – pt. zazwyczaj w godz. 7:00 - 15:00.

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza pracownik wystawia zawiadomienie z prośbą o podanie stanu wodomierza telefonicznie w ciągu 3 dni wraz z informacją, że po tym terminie zużycie wody zostanie naliczone szacunkowo.

Zgłoszenia odczytu wodomierza można dokonać:

  • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa – Sala obsługi Klienta,
  • telefonicznie 32 643 14 15 wew. 116 lub 143 dla Odbiorców indywidualnych lub wew. 152 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00),
  • e-mailowo na adres: ns@pwik.olkusz.pl