Jesteś tutaj

Aktualności

07.10.2018
Status: Zakończony
AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ - OLKUSZ, AL.1000-LECIA, UL. STRZELCÓW OLKUSKICH

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Olkusz al.1000-lecia oraz ul. Strzelców Olkuskich  w dniu 7 października br.  Przewidywany czas usunięcia awarii godz.15.00.

05.10.2018
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - Kolonia Bolesławska, Laski

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  

28.09.2018
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - Kosmolów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości

26.09.2018
Status:
Konsultacje społeczne rozpoczęte

Konsultacje społeczne rozpoczęte

Wodociągi olkuskie stawiają na dialog społeczny. Cykliczne spotkania z przewodniczącymi rad osiedli oraz sołtysami są odpowiedzią na rosnące oczekiwania mieszkańców co do zakresu i poziomu usług przez nas świadczonych. Przedsiębiorstwo nie pozostawia bez odpowiedzi lokalnych problemów związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków.

25.09.2018
Status:
Konkurs krasomówczy - ekoTEATR
Zdobądz pierwsze miejsce w gminnym przeglądzie teatralnym i wygraj w II etapie ZDRÓJ WODNY dla swojej szkoły. Organizatorzy konkursu krasomówczego ekoTEATR

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu

Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu

21.09.2018
Status:
OTWARCIE UNIWERSYTETU PROF. WODNICZKA
Uniwersytet profesora Wodniczka - edukacja ekologiczna dla najmłodszych

Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu we współpracy z 4 gminami powiatu olkuskiego – Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Bez wody nie ma życia - terenowa ścieżka edukacyjna

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.

19.09.2018
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek, Zimkówka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul.

18.09.2018
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - Krzykawa, Krzykawka, Kuźniczka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpią przerwy i zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:

17.09.2018
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek, Zimkówka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w Podlesiu Rabsztyńskim nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości

10.09.2018
Status: Zakończony
Przerwa w dostawie wody - Chechło, Skałbania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na  sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  

08.09.2018
Status:
Prof. Wodniczek zaprasza do swojego Uniwersytetu

Lada dzień do naszej wodociągowej rodziny dołączy Profesor Wodniczek, który edukować będzie dzieci klas I-III w swoim Uniwersytecie.

Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu we współpracy z gminami: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław.

07.09.2018
Status:
Spotkanie z mieszkańcami Podlesia Rabsztyńskiego i Pazurka - zmiana terminu !!!

Wodociagi Olkuskie zapraszają mieszkańców Podlesia Rabsztyńskiego i Pazurka na spotkanie informacyjne w temacie m.in. zmodernizowanego ujęcia wody w Podlesiu Rabsztyńskim w dniu 20.09.2018r. (czwartek) o godzinie 18.00 w Świetlicy szkolnej.

06.09.2018
Status: Zakończony
Przerwa w dostawie wody - Braciejówka, część Troksa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z awarią na  sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości

04.09.2018
Status: Zakończony
Przerwa w dostawie wody - Olkusz część ul. Kantego i Mickiewicza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z awarią na  sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości 

03.09.2018
Status: Zakończony
Przerwa w dostawie wody - Braciejówka, Troks

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej,  nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  

03.09.2018
Status: Zakończony
Przerwa w dostawie wody - Chechło ul. Młyńska

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul.

07.08.2018
Status: Zakończony
Zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody - Bukowno, Przymiarki

W związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Bukowno, Przymiarki w dniu 07. 08. 2018 r. OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 17:00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

03.08.2018
Status: Zakończony
Przerwa w dostawie wody Podlesie Rabsztyński, Pazurek, Zimkówka

W związku z pracami elektrycznymi na  ujęciu wody w Podlesiu Rabsztyńskim nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Podlesie Rabsztyński, Pazurek, Zimkówka.

02.08.2018
Status: Zakończony
Zakłócenia i przerwy w dostawie wody - Bogucin Mały, Bogucin Duży, Czarny Las

W związku z awarią na  sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia  i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Bogucin Mały, Bogucin Duży, Czarny Las w dniu 03. 08. 2018 r. OD GODZ. 6:30 DO GODZ. 14:00

 Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

01.08.2018
Status: Zakończony
Zakłócenia i przerwy w dostawie wody - Bukowno Przymiarki

W związku z awarią na  sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Bukowno Przymiarki w dniu 02. 08. 2018 r. od godz. 6:30 do godz. 15:00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

30.07.2018
Status: Zakończony
Zakłócenia i przerwy w dostawie wody - Bukowno Przymiarki

W związku z awarią na  sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Bukowno Przymiarki w dniu 31. 07. 2018 r. OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 16:00

30.07.2018
Status: Zakończony
Zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody - Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek, Zimkówka

W związku z pracami na  ujęciu wody w Podlesiu Rabsztyńskim nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Podlesie Rabsztyński, Pazurek, Zimkówka w dniu 31. 07. 2018 r. OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 16:00

27.07.2018
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - BUKOWNO PRZYMIARKI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z awarią na  sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  

18.07.2018
Status: Zakończony
UWAGA AWARIA !!! Klucze ul. Partyzantów i Dworska

W związku z awarią na sieci wodociągowej,  nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości  Klucze ul. Partyzantów, Dworska w dniu18.07.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

12.07.2018
Status:
Zdroje wodne dla mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław
W trosce o mieszkańców, w upalne dni Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu wraz z Gminami proponuje dwie formy ochłody, w postaci kurtyny wodnej i zdroju ulicznego.  Bezpłatna woda pochodząca z ujęć triasowych i jurajskich nowego systemu zaopatrzenia w wodę dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu już od roku.
12.07.2018
Status:
Szkolne Święto Wody w Bukownie
„Woda – dar bezcenny” pod takim tytułem 15.06.2018r. odbyło się Szkolne Święto Wody w Zespole Szkół Nr 2 w Bukownie ( Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł. St. Reymonta i Gimnazjum Nr 2). Olkuskie Wodociągi znalazły się wśród zaproszonych gości. Pan Grzegorz Cebo - Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu oraz Pani Dorota Stach - Kierownik Laboratorium Badania Wody i Ścieków uświadamiali jak ważną rolę w naszym życiu pełni woda i skąd bierze się w naszych kranach.
03.07.2018
Status:
Informacja dla Gimnazjalistów
GIMNAZJALISTO, szukasz przyszłościowego zawodu? Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu  "BUDOWLANKA" proponuje naukę w: Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Inżynierii Sanitarnej i Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie Monter Sieci i Instalacji Sanitarnych.
29.06.2018
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - BYDLIN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul.

20.06.2018
Status:
UWAGA NA KRADZIEŻE ! ! !
W związku z zaistniałymi kradzieżami metodą „na pracownika wodociągów” w Krakowie i komunikatem policji: Uwaga! Na terenie Krakowa odnotowano przypadek kradzieży metodą „na pracownika wodociągów”. Sytuacja może się powtórzyć. Złodziej pod pretekstem pomiaru ciśnienia wody wszedł do mieszkania, a następnie korzystając z nieuwagi gospodarza dokonał kradzieży wartościowych przedmiotów. Dane osób wykonujących odczyty wodomierzy i ubiegających się o wstęp na teren nieruchomości można każdorazowo zweryfikować u Dyspozytora MPWiK S.A. pracującego całą dobę, pod nr tel. 994 lub 12-42-42-303. Informujemy, iż nasze Przedsiębiorstwo nie wysyła pracowników do pomiaru ciśnienia wody. Wszelkie prace na sieci można zweryfikować dzwoniąc pod nr tel. 32/ 643-14-15 lub alarmowy 994
19.06.2018
Status: Zakończony
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - BYDLIN, KRZYWOPŁOTY, ZAWADKA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul.

Strony