Jesteś tutaj

Zmiany systemu zasilania w wodę w gminach Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze - harmonogram dezynfekcji


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zgodnie w wcześniejszymi ustaleniami informuje, o zmianie systemu zasilania w wodę mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze. Dotychczasowym głównym ujęciem, a praktycznie fabryką wody była Stacja Uzdatniania Wody w Olkuszu, która przy zastosowaniu skomplikowanego technologicznie systemu uzdatniania ujmowanej z kopalni tzw. wody surowej, zaopatrywała w wodę 95% odbiorców Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu. Przedsiębiorstwo w czerwcu 2016 roku uruchomiło I  etap nowego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze. Na etap ten składało się:

  • wybudowanie dwóch nowych ujęć: Cieślin C3, Kolbark
  • modernizacja Ujęcia Cieślin C2 i Ujęcia Bydlin

W miesiącu wrześniu 2016 roku mieszkańcy części Gminy Klucze zostali przełączeni na zasilanie wody z nowych ujęć. Przepięcia kolejnych miejscowości w Gminie Klucze trwały sukcesywnie do października 2016 roku, kiedy to cała Gmina Klucze zasilana była w wodę, która pochodziła z nowego źródła wody.

W przeważającej części sieci wodociągowej na terenie gminy Klucze zmieniły się kierunki oraz ilości przepływu wody, przez co przedsiębiorstwo musiało wykonywać przełączenia etapowo mając problemy z utrzymaniem wymaganych parametrów wody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, problem dotyczył głównie podwyższonych parametrów mętności i żelaza. Przeprowadzano płukania sieci wodociągowych, dla mniejszej uciążliwości mieszkańców płukania te odbywały się w godzinach nocnych.

Z dniem 6 stycznia 2017 roku cała Gmina Olkusz została przełączona na nowe źródło wody. Natomiast od 25 stycznia do nowego systemu zasilania w wodę zostało włączone Miasto Bukowno i Gmina Bolesław. Również w tym dniu wyłączona z produkcji wody została Stacja Uzdatniania Wody w Olkuszu.

Technologia uzdatniania wody w nowym systemie zasilania oparta jest na naświetlaniu promieniami UV, jednakże napotkane problemy ze zmianą kierunków przepływu wody i zalegające w starych rurociągach osady i duże prawdopodobieństwo ich zrywania, a tym samym tzw. „wtórnym zanieczyszczeniem” bardzo dobrej jakości wody z nowych ujęć wymusiła na przedsiębiorstwu zastosowaniu dodatkowych, tymczasowych technologii uzdatnia polegających na dawkowaniu wodorotlenku sodu i podchlorynu sodu. Są to metody skuteczne powodujące związanie oraz ustabilizowanie istniejących w rurociągach osadów i zabezpieczenie ich przed negatywnym oddziaływaniem na przepływającą w rurociągach wodę.

Woda pochodząca z nowych ujęć posiada bardzo dobre parametry niejednokrotnie przewyższające parametry wód butelkowanych kupowanych w sklepach.

Mając na uwadze, podnoszenie jakości obecnie dostarczanej do odbiorców wody (zapach chloru) Przedsiębiorstwo opracowało i wdrożyło harmonogram określający poszczególne etapy zmian tymczasowego uzdatniania.

Doświadczenia przedsiębiorstwa zebrane podczas wdrożenia nowego systemu zaopatrzenia w wodę sugerują na obecną chwilę, że dezynfekcja poprzez chlorowanie wody jest jedynym skutecznym systemem zabezpieczającym wodę z ujęć przed jej wtórnym zanieczyszczeniem. Harmonogram wdrożony przez przedsiębiorstwo będzie powodował stopniowe zmniejszanie dawki chloru, tak aby jego poziom był akceptowalny przez odbiorców. Jednakże celem nadrzędnym dla przedsiębiorstwa jest dostarczanie wody o wymaganych bezpiecznych dla zdrowia parametrach, co na obecną chwilę wymaga stosowania metody uzdatniania poprzez chlorowanie.

Spółka dążyć będzie do zaspokojenia oczekiwań swoich odbiorców a tym samym do sytuacji, kiedy chlor nie będzie wyczuwalny w dostarczanej wodzie. Będzie następowało to etapowo poprzez zmniejszanie dawkowanego podchlorynu sodu, którego stosowanie skutkuje odczuwalnym smakiem i zapachem chloru. Prognozujemy, iż zmniejszanie dozowanej dawki będzie przebiegało wg poniższego harmonogramu:

  1. do końca marca 2017 roku stężenie chloru pozostałego w wodzie będzie utrzymywane na poziomie 0,3 – 0,25 mg Cl2/dm3
  2. od kwietnia do końca czerwca 2017 roku stężenie chloru pozostałego w wodzie będzie utrzymywane na poziomie 0,25 – 0,23 mg Cl2/dm3
  3. od lipca do końca września 2017 roku stężenie chloru pozostałego w wodzie będzie utrzymywane na poziomie 0,20 – 0,18 mg Cl2/dm3
  4. od października 2017 roku stężenie chloru pozostałego w wodzie będzie utrzymywane na poziomie 0,15 mg Cl2/dm3

Należy jednak nadmienić, że zmiany te będą następowały w różnych odstępach czasowych na poszczególnych  odcinkach sieci wodociągowej. Jest to ściśle związane z hydrauliką sieci.

Przedsiębiorstwo na okres całego harmonogramu przeprowadza zwiększone ilości badań wody w sieciach wodociągowych na terenie czterech gmin, znacząco przewyższające ilości wymagane. Badania będą ograniczane, jednakże na obecną chwilę są niezbędne do gromadzenia danych monitorujących jakości wody oraz zachowania się sieci wodociągowych.

O wszystkich powyższych działaniach na bieżąco informowany jest również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu.

Błąd | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

Błąd

Komunikat o błędzie

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /betapwik/includes/common.inc:2786) w drupal_send_headers() (linia 1486 z /betapwik/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found w form_builder_cron() (linia 360 z /betapwik/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module).
Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.