Jesteś tutaj

Światowy Dzień Wody 2017 na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu


Już po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Wody. Tegorocznemu świętu przyświecało hasło towarzyszące „ścieki”, które ma uświadomić zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami.

Światowy Dzień Wody ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych na Zgromadzeniu Ogólnym. Świętu przyświeca corocznie inne hasło towarzyszące. Tegoroczne hasło zwraca uwagę na to jak ważną rolę odgrywa racjonalne zarządzanie gospodarką ściekową w życiu codziennym.  Ścieki, wbrew powszechnemu poglądowi, to cenny zasób, który można skutecznie redukować i ponownie wykorzystywać.

Olkuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowało ogromną inwestycję między innymi w zakresie sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków ze środków własnych i przy wsparciu funduszy unijnych. W ramach realizowanego projektu powstało prawie 70 km kanalizacji. Nowo powstała kanalizacja zapewniła odprowadzenie ścieków z istniejącej zabudowy mieszkalnej i usługowej.

Uszczelnienie systemu kanalizacyjnego jest istotne, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego środowiska naturalnego. Odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji zmniejsza ryzyko skażenia wód podziemnych, podstawowego źródła wody pitnej dla mieszkańców regionu olkuskiego. Z podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej skorzystało już 8 876 osób i liczba ta ciągle rośnie.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z 21 nowymi przepompowniami to system, którego eksploatacja wymaga ciągłej kontroli i przeglądów. Doposażenie taboru samochodowego Przedsiębiorstwa, w samochody specjalistyczne ułatwiają eksploatację sieci kanalizacyjnej.

Rozpoczęte w maju 2013r. prace budowlane na oczyszczalni ścieków trwały do czerwca 2015 roku. Inwestycja realizowana była w ramach kontraktu W7 „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu” i obejmowała:

 • modernizację obiektów części mechanicznej oczyszczalni,
 • zmianę technologii biologicznego oczyszczania ścieków,
 • montaż dodatkowej dmuchawy,
 • budowę nowego zbiornika biogazu wraz z pochodnią,
 • budowę nowego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem i instalacją CO,
 • budowę nowej instalacji odwadniania osadu – prasa,
 • budowę suszarni osadu,
 • budowę 2-funkcyjnego zbiornika osadu,
 • modernizację istniejących rurociągów technologicznych,
 • doposażenie oczyszczalni w urządzenia do automatycznego sterowania pracą urządzeń.

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na optymalne przystosowanie istniejących obiektów oczyszczalni do przepisów obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.

Inwestycja miała bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

Pamiętajmy, każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne i może przyczynić się do ochrony ekosystemów wodnych!

Chcąc  przybliżyć tak istotny temat, tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody odbyły się na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu. Organizatorami konferencji poświęconej tematowi zarówno wody jak i ścieków był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu oraz Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Honorowym gościem był Prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy” Pan Józef Niewdana. Uczestnikami konferencji byli uczniowie olkuskich szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 4, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, Liceum Ogólnokształcącego nr II i Zespołu Placówek Oświatowych wraz z pedagogami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - lek. med. Agata Knapik poruszała w tym roku tematy dotyczące problemów globalnych, jak i regionalnych w zakresie zasobów wody pitnej, zużycia wody jako surowca, a także wody jako najzdrowszego napoju. Dodatkowym elementem było przedstawienie uczestnikom konferencji procesu pozyskiwania wody w gminie Olkusz i jej uzdatniania. Pani Inspektor promowała wybór wody do uzupełniania płynów w organizmie i do popijania posiłków zamiast barwionych, wysokosłodzonych, energetycznych i gazowanych napojów. Poruszony został poważny problem ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, które w dużej ilości ciągle wracają do środowiska bez oczyszczenia, co jest powodem groźnych zanieczyszczeń wody. Uczestnicy spotkania poprzez ścieżkę edukacyjno-ekologiczną, która znajduje się na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, poznali procesy oczyszczania ścieków oraz zostali dodatkowo uświadomieni, że codzienne zachowanie każdego z nas w zakresie korzystania z wody i odprowadzania ścieków ma duży wpływ, na jakość oraz ochronę otaczającego nas środowiska naturalnego.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu składa serdecznie podziękowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olkuszu - lek. med. Agacie Knapik oraz pracownikom Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkusz a także Prezesowi Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy” Józefowi Niewdanie i uczniom olkuskich szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 4, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, Liceum Ogólnokształcącego nr II i Zespołu Placówek Oświatowych wraz z pedagogami.

 

 


Błąd | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

Błąd

Komunikat o błędzie

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /betapwik/includes/common.inc:2786) w drupal_send_headers() (linia 1486 z /betapwik/includes/bootstrap.inc).
 • Error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found w form_builder_cron() (linia 360 z /betapwik/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module).
Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.