Jesteś tutaj

Spotkanie z Radnymi na Oczyszczalni Ścieków


 Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu serdecznie gratuluje wszystkim Radnym Rad Miejskich / Gminnych sukcesu wyborczego, który w naszej ocenie jest wyrazem dużego zaufania i sympatii dla Państwa osoby. Pracownicy firmy życzą wszelkiej pomyślności w sprawowaniu funkcji.

Aby kontynuować dobrą tradycję spotkań z Radnymi Rad Miejskich i Gminnych, Olkuskie Wodociągi zaprosiły na pierwsze w nowym roku spotkanie w dniu 24 stycznia 2019 roku o godzinie 15.30 w siedzibie Spółki – ul. Wspólna 33, Olkusz – budynek administracyjny Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu. 

Tematyka spotkania:

  • prezentacja przez Spółkę Planu Wieloletniego, szczególnie w odniesieniu do planowanych inwestycji w Gminie Olkusz,
  • specyfika taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław, z uwzględnieniem progu akceptowalności cenowej (rys historyczny, główne czynniki kosztotwórcze, niezbędne przychody, działania optymalizacyjne)
  • przedstawienie programu „Odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych”,
  • pomysł Olkuskich Wodociągów na rozwój przedsiębiorstwa w kolejnych latach.