Jesteś tutaj

Przedwigilijne spotkanie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji


Nakryte białymi obrusami stoły, świąteczne dekoracje, pięknie przybrana choinka, kolędy i poczęstunek. Tak w dniu 12 grudnia 2019 roku wyglądało uroczyste przedwigilijne spotkanie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, na które, jak co roku zostali zaproszeni „wodociągowi" emeryci.

Seniorów przywitali i złożyli im świąteczno-noworoczne życzenia w imieniu Zarządu Spółki Prezes Alfred Szylko a także przedstawiciele trzech z czterech gmin, na których terenie działa Przedsiębiorstwo, tj. Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Pan Krzysztof Dudziński – Wójt Gminy Bolesław oraz Pan Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze.

Spotkanie było też okazją do poświęcenia przez proboszcza parafii św. Andrzeja Apostoła – ks. Mieczysława Miarkę zakupionych pojazdów specjalistycznych
dla kontroli i właściwej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pojazdy te zostały zakupione w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” ze środków z Funduszu Spójności.