Jesteś tutaj

OFERTA PRACY


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Ściekowej

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad przyjętymi procesami

oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczanie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń,

związanych z procesem oczyszczania ścieków oraz będzie sprawowała nadzór nad siecią kanalizacyjną.

Do głównych zadań osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • znajomość procesów związanych z technologią oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz pozwoleniami wodnoprawnymi,
 • kontrola sprawności procesu mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków,
 • organizacja i bieżący nadzór nad właściwą pracą oczyszczalni ścieków,
 • organizacja usuwania występujących awarii urządzeń na Oczyszczalni Ścieków oraz awarii na sieci kanalizacyjnej,
 • nadzór nad pracą oraz monitorowaniem sieci kanalizacyjnej,
 • znajomość pracy przepompowni ścieków.

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe – w zakresie inżynierii sanitarnej, inżynierii środowiska, technologii oczyszczania ścieków, sieci kanalizacyjnych lub pokrewne,
 • posiada znajomość aktów prawnych: Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie oczyszczania ścieków, Prawo wodne,
 • mile widziany staż pracy w branży związanej z gospodarką ściekową,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległych osób,

Oferujemy:

 • stały etat
 • pracę w stabilnej firmie,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Ściekowej 
 • Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: PWiK sp. z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4 lub na adres e-mailowy – e.banys@pwik.olkusz.pl z dopiskiem: