Jesteś tutaj

Konkurs informatyczno - ekologiczny


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu wraz ze Szkołą Podstawową Nr 6 im. F. Chopina w Olkuszu

 zapraszają do udziału w

I edycji konkursu informatyczno - ekologicznego pod hasłem

woda to źródło życia, gdyż

„jesteśmy tym co pijemy i jemy, jemy to co wyrośnie, wyrośnie takie jak gleba, gleba taka jak o nią dbamy i co do niej wyrzucamy”

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z Miasta i Gminy Olkusz.

 

Cele i zadania:

 1. Kształtowanie zachowań proekologicznych,
 2. Pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 3. Uwrażliwienie na problemy czystości wody i gleb oraz gospodarki ściekowej.
 4. Uświadamianie zagrożeń będących skutkiem złego wpływu człowieka na środowisko.

 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. F. Chopina w Olkuszu oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.

 

 

Regulamin Konkursu:

 

 1. Kategorie wiekowe, kryteria i wymagania.

 

Dla klas I – IV SP praca komputerowa

Konkurs polega na tworzeniu grafiki w MsPaint na podany temat (hasło, rodzaj konkursu).

Czas trwania konkursu 90 minut.

Z klas I – IV Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje 3 wykonane przez uczniów prace do dalszego etapu Konkursu. Zwycięskie prace graficzne wykonane przez uczniów w macierzystych szkołach należy wydrukować w formacie A4 i dostarczyć do wybranego ze wskazanych miejsc wraz z protokołem (załącznik 1) w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia (środa) 2017 r.

 

Prace powinny być wykonane indywidualnie.

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę m. in. pomysłowość, wykonanie graficzne, a także sposób realizacji tematyki i hasła konkursu. 

 

Klasy V – VII oraz II i III gimnazjum:.

 

Wykonanie prezentacji multimedialnej na zadany temat. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania  4  najlepsze prezentacje multimedialne. Prezentacje nagrane na oddzielnych i opisanych płytkach CD (imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna, szkoła) wraz z protokołem (załącznik 2) należy dostarczyć do wybranego ze wskazanych miejsc w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia (środa) 2017 r.

 

Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę m.in. pomysłowość, wykonanie techniczne, a także sposób realizacji tematyki konkursu. 

 

Szkoły średnie: Film nakręcony telefonem komórkowym.

 

Film nakręcony telefonem komórkowym prezentujący tematykę konkursu. Czas trwania filmu do 3 min. Filmy powinny być na opisanych (imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna, szkoła) płytach CD i oprawione dźwiękowo. Prace należy dostarczyć do wybranego ze wskazanych miejsc wraz z protokołem ( załącznik 3) w  nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2017 r.

 

Szkoła może zgłosić do konkursu 4 filmiki.


Prace powinny być wykonane indywidualnie.

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę m.in. pomysłowość, wykonanie graficzne, a także sposób realizacji tematyki konkursu. 

 

 

 1. Prace można złożyć w następujących miejscach:
 • SP nr 6 im. F. Chopina w Olkuszu (7.00 – 15.00);
 • Pedagogiczna Biblioteka w Olkuszu (śr 8.00-17.00);
 • PWiK Sp. z o.o. przy ul. Kluczewskiej 4 w Olkuszu (7.00-15.00).
 1. Prace oceniane będą pod względem oryginalności spojrzenia na wodę i ścieki w środowisku naturalnym i ich oddziaływanie na zdrowie oraz kompozycji tematycznej.
 2. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publicznej prezentacji, z zachowaniem praw autorskich.
 4. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie na kilka dni przed Finałem Konkursu.
 5. Finał Konkursu odbędzie się 20 grudnia (środa) 2017 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu.
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i dostarczenie wraz z protokołem OŚWIADCZENIA W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU. (załącznik 4)

 

Ocena i nagrody:

 1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatorów jury.
 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 3. Prace mogą być wykorzystane m.in. do broszur ekologicznych, kalendarza.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu:

mgr Anna Górka -  tel. 519 415 941

mgr Joanna Szotek

mgr Katarzyna Curyło

mgr Magdalena Kamionka