Jesteś tutaj

KONTAKT Z WYDZIAŁAMI


Najważniejsze kontakty do Wydziałów:

tel. 32 643 14 15 – Centrala

Wydział Sprzedaży : sprawy

Umów o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków - wew. 142, 143 

Podawanie odczytów wodomierzy – wew.  116, 152

e-mail: ns@pwik.olkusz.pl

Wydział Techniczny : sprawy

Uzgodnień dokumentacji projektowej, wydawanie warunków do wody bezpowrotnie zużytej - wew. 120, 151 

Uzgodnień branżowych, potwierdzenia wykonania przyłączy wod-kan.  - wew. 120, 151

e-mail: tt@pwik.olkusz.pl

Wydział Wykonawstwa: sprawy

Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wew. 161

Zleceń związanych z wykonaniem przyłączy wod-kan oraz innych robót  - wew. 162

Zleceń i wykonania projektów technicznych wod-kan przyłączy oraz sieci  - wew. 160

Zleceń nadzoru branżowego oraz inwestorskiego (odbiory robót przez inspektora nadzoru) - wew. 121

Kierownik Wydziału - wew. 134

e-mail: tw@pwik.olkusz.pl

Dział Finansowo- księgowy : sprawy

Zadłużeń, windykacji, należności – wew. 101, lub tel. 728 469 924

e-mail: nf@pwik.olkusz.pl

Wydział Labolatorium Badania Wody: sprawy

Zleceń związanych z badaniem wody

32 642 13 25

e-mail: nl@pwik.olkusz.pl

Dyspozytornia całodobowo 32 643 01 74,

Alarmowy 994