Jesteś tutaj

INFORMACJA . ODCZYTY WODOMIERZY.


 

INFORMACJA  O ODCZYTACH WODOMIERZY W KWIETNIU 2020r.

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu

wstrzymuje pracę Inkasentów polegającą na wizytach w Państwa domach.

W związku z powyższym w miesiącu kwietniu prosimy Mieszkańców nw. miejscowości o odczytanie wodomierza i przekazanie odczytu

telefonicznie lub e-mailowo lub za pośrednictwem e-BOK w następujących terminach (najpóźniej):

 

Witeradów:                                                                     do  03.04.2020r.

Olkusz, Zimnodół:                                                        do 10.04.2020r.

Bukowno, Krzykawka:                                             do 17.04.2020r. 

 Klucze, Bydlin,                                                                 do 17.04.2020r. 

 Krzywopłoty, Góry Bydlińskie                             do 24.04.2020r.

 

Prosimy wraz z odczytem o podawanie kodu nabywcy (6-cyfrowy nr widoczny w lewym górnym rogu na fakturze)

W przypadku braku informacji o stanie wodomierza w ww. terminie zostanie Państwu wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia.

Faktury zostaną Państwu dostarczone bezpośrednio do skrzynek pocztowych, a  w przypadku ich braku,

za pośrednictwem poczty (termin doręczenia uzależniony od Poczty Polskiej).

 

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

tel. 32 643 14 15  wew 3., 728-469-902

e-mail: ns@pwik.olkusz.pl, lub zarzad@pwik.olkusz.pl

e-BOK

www.pwik.olkusz.pl