Jesteś tutaj

PRZERWA W DOSTAWIE WODY - BOGUCIN MAŁY, BOGUCIN DUŻY, CZARNY LAS I CZĘŚĆ PODGRABIA


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:  

Bogucin Mały, Bogucin Duży, Czarny Las i część Podgrabia od sk. ul. Zamkowa

W DNIU 27. 06. 2019 r. OD GODZ. 6:30 DO GODZ. 13:00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.