Jesteś tutaj

PRZERWA W DOSTWIE WODY - OLKUSZ UL. KOŚCIUSZKI (CZĘŚĆ)


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości:

Olkusz część ul. T. Kościuszki od sk. ul. K.K.Wielkiego do sk. ul. Szpitalna

W DNIU 05. 06. 2019 r. OD GODZ. 6:30 DO GODZ. 12:00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.