Biuro podawcze i Sala Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

KASA od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Jesteś tutaj

Praca na stanowisku Laborant


Praca na stanowisku Laborant w Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

- Wykonywanie analiz fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych wody

- Pobieranie próbek wody

- Realizacja programu potwierdzenia ważności wyniku badań wykonywanych w laboratorium

- Udział w badaniach biegłości, audytach wewnętrznych oraz audytach PCA

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe chemiczne, biologiczne lub pokrewne

- Umiejętność wykonywania analiz na podstawie norm i procedur

- Umiejętność praktycznego wykorzystania MS Office

- Dokładność, samodzielność, systematyczność w realizacji powierzonych zadań

- Dobra organizacja pracy własnej

- Umiejętność analitycznego myślenia

- Odpowiedzialność za wykonywane zadania

- Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

- Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (system pracy 2 zmianowej)

- Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach

- Interesującą, odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się Spółce

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz list motywacyjny) na adres: e.banys@pwik.olkusz.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny) na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.”

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz. Adres do kontaktu: e.banys@pwik.olkusz.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie danych jest dobrowolne aleniezbędne, aby rozpatrzyć dokumenty aplikacyjne kandydata do pracy. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas prowadzonego procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, wycofania w dowolnym momenciewyrażonej zgody dot. przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.