Jesteś tutaj

NIEOBECNOŚĆ WIRUSÓW W WODZIE WODOCIĄGOWEJ


Nieobecność wirusów w wodzie wodociągowej

Olkuskie wodociągi - na podstawie publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 02.03.2020r. (

Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) oraz na podstawie badań własnego laboratorium akredytowanego

(nr akredytacji AB 893) informują, że

woda podawana do sieci wodociągowej, pochodząca z ujęć głębinowych naszego systemu zaopatrzenia w wodę jest wolna do wszelkich zanieczyszczeń typu biologicznego – w tym wirusów.

Ponadto stosowane profilaktycznie przez wodociągi olkuskie sposoby uzdatniania wody tj. lampy UV i dezynfekcja podchlorynem - dają całkowita pewność, co do bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody.